Loading ...

ALLMÄNNA VILLKOR

 • Vi erbjuder 90 dagars funktionsgaranti på delar vi byter ut.
 • Garanti kan ej lämnas på reparationer av vätskeskadade enheter.
 • För din säkerhet så utför vi enbart reparation enligt angiven informationen. Upptäcker vi det nödvändigt att utföra ytterligare service på din produkt så kontaktar vi dig innan ytterligare åtgärder vidtas.
 • Om du skickar in din vara till oss så skicka alltid med Rek brev via Posten. För förlorat eller skadat Rek inrikes lämnar Posten ersättning med högst 5000 SEK.
 • Vi ansvara inte för förlust av paket som har skickats på något annat vis.
 • Om du besöker vår butik i Ljungby  så kan du normalt hämta din vara efter en timme.
 • Vi står ej för kostnader för förlorad inkomst på grund av felaktigheter.
 • Vänligen specificera utförligt vad ni vill få avhjälpt för en snabb reparation.
 • ​Vi rekommenderar alltid backup på din vara innan inlämning på service.
 • MobyFix ansvarar ej för program- och mjukvara-fel. Det är emellanåt lämpligt att göra en fabriksåterställning efter en reparation. På en iPhone görs detta via iTunes.
 • Av naturliga skäl ansvarar vi ej för förlust av lagrad kundunik information/data vid reparation och service..

Nyhetsbrev

  Book an Engineer

  Collection Day

  Computer / Laptop

  Brand

  Operating System

  First name

  Last name

  Email address

  Contact phone number

  Address

  City

  Special requests

  Boka En Tid   This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.